บริการของเรา

รับว่าความคดีแพ่ง
 • คดีผิดสัญญา
 • คดีกู้ยืมเงิน
 • คดีเช็ค
 • คดีละเมิด เรียกค่าเสียหาย
 • คดีจำนอง จำนำ ค้ำประกัน
 • คดีเรียกทรัพย์คืน
 • คดีฟ้องหย่า แบ่งสินสมรส
 • คดีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ภริยา
 • คดีฟ้องขับไล่ บุกรุก เรียกค่าเสียหาย
 • คดีครอบครัว
 • คดีมรดก แบ่งมรดก
 • คดีที่ดิน เปิดทางภาระจำยอม ทสงจำเป็น
 • คดีแรงงาน เรียกค่าจ้าง ค่าชดเชย
 • คดีล้มละลาย
รับว่าความคดีอาญา
 • คดีเช็ค
 • คดีลักทรัพย์
 • คดีฉ้อโกง
 • คดียักยอกทรัพย์
 • คดีบุกรุก
 • คดีวิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
 • คดีข่มขืน
 • คดีพรากผู้เยาว์
 • คดีประมาท
 • คดีทำร้ายร่างกาย
 • คดีพยายามฆ่า ฆ่าคนตาย


ยื่นคำร้องต่าง ๆ
 • ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
 • ร้องขอถอนผู้จัดการมรดก
 • ร้องครอบครองปรปักษ์
 • ร้องขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์
 • ร้องขอให้ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม
 • ร้องขอให้ศาลพิพากษาให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
 • ร้องขอขัดทรัพย์ ร้องกันส่วน
 • ร้องเฉลี่ยทรัพย์
 • ร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด
 • ร้องขอคืนของกลางคดีอาญา