• ทนายความรับให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายฟรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อน
  • รับว่าความให้กับท่านที่มีทุนทรัพย์น้อย และมีความเดือดร้อน
  • ในการจ้างว่าความ เป็นราคาย่อมเยาว์ ฉะนั้นจะไม่รับลูกความที่เรื่องเยอะ เรื่องมาก ไม่ให้ความร่วมมือ ในการทำคดี
  • รบกวนปรึกษาคดีผ่านทางไลน์เท่านั้น พิมพ์เรื่องราวในไลน์อย่างละเอียดนะคะ